• Начало
  • Секретар на община
  • Категория (bg-bg)
  • Отрасли
  • Околна среда
  • ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОВОС за инвестиционно предложение: "Добив на подземни богатства - строителни материали (андезитобазалти) от находище "Чешлия", разположено в землищата на с. Груево и гр. Момчилград, община Момчилград, облст Кърджали" с в

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОВОС за инвестиционно предложение: "Добив на подземни богатства - строителни материали (андезитобазалти) от находище "Чешлия", разположено в землищата на с. Груево и гр. Момчилград, община Момчилград, облст Кърджали" с в

pdfвиа.pdf12.12.2023 г.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос