Възстановяване на данъци за хората, работили в чужбина

Планирате ли да работите в чужбина? Или пък може би вече сте работили това лято? В този случай, не забравяйте да проверите дали не сте платили прекалено много данък доход.


Повечето от хората, които отиват за първи път да работят в чужбина плащат високи данъци, тъй като техните работодатели не знаят каква данъчна ставка да използват. Заслужава си да кандидатствате за възстановяване на данъци, защото средната сума, която може да получите е 1210лв.

Как да кандидатствате за възстановяване на данъци от чужбина?

Докато все още работите в чужбина, внимавайте да не изхвърляте документите, показващи вашите възнаграждения, получени от работодателя. Точно толкова важно е да имате и останалите необходими документи, за да получите възстановяване на данъци, което варира в зависимост от държавата.

Със съответните документи или знаейки поне приблизителната стойности на доходите и приспаднатите данъци, Вие винаги може да научите какво възстановяване ще получи даденото лице, използвайки безплатно калкулаторът по възстановяване на данъци.

Трябва да знаете, че се възстановяват само надплатени данъци.

Ако изчислението докаже, че данъкът е надплатен, можете да се обърнете към съответната чужда данъчна служба с искане за възстановяване или да използвате специализирана агенция, за да избегнете проблеми.

Процедурата по възстановяването може да отнеме от 45 до 120 дена след предаването на всички необходими документи и информация, но за възстановяването могат да бъдат искани данъчните Ви декларации от последните 3-6 години.

Ако получите възстановяване на данъци от чужбина вкъщи не е нужно да плащате нищо. Това се дължи на подписаното двустранното споразумение на България с държавите за избягване на двойно данъчно облагане. Дори и след данъчната декларация от чужбина, трябва да платите в България. По този начин, българските граждани, които работят и плащат данъци, в самата страна няма да се облагат с данък.

За повече информация относно процедурите по възстановяване в различните държави и безплатна помощ, може да намерите тук: http://www.rttax.com/bg

Не оставяйте Вашите трудно спечелени пари в чуждестранните хазни!

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос