Закони и наредби

  1. Закон за местни данъци и такси
  2. Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на община Момчилград
  3. Наредба за определяне размера на местните данъци и такси на община Момчилград

Публикувано в Данъци

Печат