• Начало
  • Здравеопазване
  • Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Сергей Ростовцев" ЕООД

Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Сергей Ростовцев" ЕООД

xlsxУтвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Сергей Ростовцев" ЕООД

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос