e-Борса за свободни работни места

Blue_Monkey_Electrician_Business_Card.jpg

Община Момчилград търси да назначи на постоянен трудов договор Електроинженер.

 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

  1. Образование – висше – предимство имат получилите магистърска степен със специалност: „Електротехника“ или друга релевантна специалност .
  2. Задължителен опит на същата позиция

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЗИЦИЯТА:

  1. Осъществява контрол по уличното осветление в  Община Момчилрад и електронсталацията на общинските сгради
  2. Осъществява контрол по отчитане и консумация на ел. енергия в общинските сгради и обекти
  3. Следи за електромерното стопанство и поддръжка на ел. енергия 
  4. Осъществява контрол по време на строителството на нови съоръжения

 Община Момчилград търси да назначи на постоянен трудов договор Електротехник.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

1. Средно електротехническо образование

2. Квалификационна група по електробезопасност – за работа в инсталации до 500 V;
3. Стаж като електротехник

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЗИЦИЯТА:

Поддръжка на улично осветление в община Момчилград.
Поддръжка на електро инсталацията и електрическите уреди на общинските сгради.

Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи и автобиография на e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или на Информационния център на общината. За повече информация на телефон: 03631/7841.

Yazdır e-Posta

Kardeş belediyeler

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос   

Bize ulaşın

Momçilgrad Belediyesi,

26 dekemvri sok. No 12 

Kırcali İli p.k. 6800

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Başkanlık

(00359) 3631/ 6051; 7841; 7849

Yardım Hattı

(00359) 3631/6527; 7019; 7865

Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.