e-Борса за свободни работни места

Blue_Monkey_Electrician_Business_Card.jpg

Община Момчилград търси да назначи на постоянен трудов договор Електроинженер.

 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

  1. Образование – висше – предимство имат получилите магистърска степен със специалност: „Електротехника“ или друга релевантна специалност .
  2. Задължителен опит на същата позиция

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЗИЦИЯТА:

  1. Осъществява контрол по уличното осветление в  Община Момчилрад и електронсталацията на общинските сгради
  2. Осъществява контрол по отчитане и консумация на ел. енергия в общинските сгради и обекти
  3. Следи за електромерното стопанство и поддръжка на ел. енергия 
  4. Осъществява контрол по време на строителството на нови съоръжения

 Община Момчилград търси да назначи на постоянен трудов договор Електротехник.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

1. Средно електротехническо образование

2. Квалификационна група по електробезопасност – за работа в инсталации до 500 V;
3. Стаж като електротехник

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЗИЦИЯТА:

Поддръжка на улично осветление в община Момчилград.
Поддръжка на електро инсталацията и електрическите уреди на общинските сгради.

Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи и автобиография на e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или на Информационния център на общината. За повече информация на телефон: 03631/7841.

Print Email

Fraternized municipalities

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос   

Contact us

Municipality of Momchilgrad,

6800, Kardzhali

No12, 26 dekemvri str.  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Office of the Mayor

(00359) 3631/ 6051; 7841; 7849

Hotline

(00359) 3631/6527; 7019; 7865