Община Момчилград предлага онлайн справка за местни данъци и такси

Община Момчилград предлага онлайн справка за местни данъци и таксибщина Момчилград предлага нова онлайн услуга за справка на задължения за местни данъци и такси на физически лица, еднолични търговци и юридически лица. Подобно на електронния портал на НАП, жителите и собствениците на имоти в общината ще могат да проверят какво дължат, без да се налага да посещават лично Центъра за услуги и информация.
За достъп до услугата е необходим или безплатен персонален идентификационен код /ПИК/, или електронен подпис.
Новата електронна услуга дава възможност за справка на дължимите суми за такса смет, патентен данък, данъци за движимо и недвижимо имущество и туристически данък. Длъжниците могат да заплатят налозите си по банков път, на гише в Център за услуги и информация на гражданите и чрез ПОС терминал в Центъра за услуги и информация на гражданите. Линкът към услугата: https://mdt.momchilgrad.bg/OnlineReportWSCl…/pages/login.jsf
Услугата е достъпна в сайта на Община Момчилград в меню "Данъци".

Yazdır e-Posta

Kardeş belediyeler

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос   

Bize ulaşın

Momçilgrad Belediyesi,

26 dekemvri sok. No 12 

Kırcali İli p.k. 6800

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Başkanlık

(00359) 3631/ 6051; 7841; 7849

Yardım Hattı

(00359) 3631/6527; 7019; 7865

Telif Hakkı © 2023 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.