Околна среда

Политиката на Община Момчилград по управление на околната среда се изпълнява от отдел „Екология и и опазване на околната среда”. Приоритет на общината в тази сфера е екологосъобразното управление на отпадъците, разделното им събиране и рециклиране, за да се намали депонираният отпадък и налозите за битови отпадъци да рефлектират минимално върху гражданите.

Изграждането на подземните контейнери е част от последователната политика на общинска администрация в сферата на екологията. Реализирана е модерна инвестиция за изграждане на подземни контейнери, която да допринесе за развитието на Момчилград като съвременен европейски град. Средствата, отпуснати от РИОСВ - Хасково, са отчисления от такса смет, които община Момчилград ежегодно плаща по Закона за управление на отпадъците. Проектът е поредният реализиран със средства от отчисленията.

Ежегодно, по инициатива на отдел „Екология и опазване на околната среда“, кметовете на кметства и по предписание на Регионална инспекция на околната среда и водите – Хасково се почистват нерегламентирани сметища на територията на община Момчилград.

Приоритетно и усилено се работи за овладяване популацията на безстопанствените животни на територията на общината. През 2022 г. Община Момчилград се включи в изграждането на приют за безстопанствени животни, който ще обслужва всички общини от област Кърджали. 

Yazdır e-Posta

Kardeş belediyeler

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос   

Bize ulaşın

Momçilgrad Belediyesi,

26 dekemvri sok. No 12 

Kırcali İli p.k. 6800

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Başkanlık

(00359) 3631/ 6051; 7841; 7849

Yardım Hattı

(00359) 3631/6527; 7019; 7865

Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.