Околна среда

Политиката на Община Момчилград по управление на околната среда се изпълнява от отдел „Екология и и опазване на околната среда”. Приоритет на общината в тази сфера е екологосъобразното управление на отпадъците, разделното им събиране и рециклиране, за да се намали депонираният отпадък и налозите за битови отпадъци да рефлектират минимално върху гражданите.

Изграждането на подземните контейнери е част от последователната политика на общинска администрация в сферата на екологията. Реализирана е модерна инвестиция за изграждане на подземни контейнери, която да допринесе за развитието на Момчилград като съвременен европейски град. Средствата, отпуснати от РИОСВ - Хасково, са отчисления от такса смет, които община Момчилград ежегодно плаща по Закона за управление на отпадъците. Проектът е поредният реализиран със средства от отчисленията.

Ежегодно, по инициатива на отдел „Екология и опазване на околната среда“, кметовете на кметства и по предписание на Регионална инспекция на околната среда и водите – Хасково се почистват нерегламентирани сметища на територията на община Момчилград.

Приоритетно и усилено се работи за овладяване популацията на безстопанствените животни на територията на общината. През 2022 г. Община Момчилград се включи в изграждането на приют за безстопанствени животни, който ще обслужва всички общини от област Кърджали. 

Print Email

Fraternized municipalities

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос   

Contact us

Municipality of Momchilgrad,

6800, Kardzhali

No12, 26 dekemvri str.  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Office of the Mayor

(00359) 3631/ 6051; 7841; 7849

Hotline

(00359) 3631/6527; 7019; 7865