Как да платим данъчните си задължения?

  • На касите на  отдел "Местни данъци и такси" на адрес: 6800 гр.Момчилград, ул. "26-ти декември" №12.
  • Във всяка пощенска станция на "Български пощи" ЕАД
  • В офисите или онлайн платформата на ИЗИПЕЙ /Easypay/ от всяка точка на страната, както и от държавите Турция, Кипър, Гърция и Испания.
  • В онлайн платформи на лицензиран Оператор, извършващ дейност като платежна институция или дружество за електронни пари по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, инкасиращ местните данъци и такси на Община Момчилград – чрез системата ИПЕЙ /ePay/ и чрез мобилното приложение Айкарт /iCard/ от всяка точка на света;

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос