Отчети

Публични регистри и отчети

 

Финанси 2021

МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2021

МесецОтчет  за  касовото изпълнение  на бюджетаOтчет за средства от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФОтчет за чужди средстваОтчет за други средства от ЕС /СЕС-ДЕС/Отчети за средства от ЕС от РА към ДФ "Земеделие"
януари  xlsОтчет16.02.2021 г.  xlsОтчет16.02.2021 г.  xlsОтчет16.02.2021 г.  xlsОтчет16.02.2021 г.  xlsОтчет16.02.2021 г.
февруари  xlsОтчет17.03.2021 г. xlsОтчет17.03.2021 г.   xlsОтчет17.03.2021 г.  xlsОтчет17.03.2021 г.  xlsОтчет17.03.2021 г.
март xlsOтчет13.04.2021 г. xlsOтчет13.04.2021 г. xlsOтчет13.04.2021 г. xlsOтчет13.04.2021 г. xlsOтчет13.04.2021 г.
април xlsOтчет17.05.2021 г. xlsOтчет17.05.2021 г. xlsOтчет17.05.2021 г. xlsOтчет17.05.2021 г. xlsOтчет17.05.2021 г.
май xlsOтчет16.06.2021 г. xlsOтчет 16.06.2021 г. xlsОтчет 16.06.2021 г. xlsОтчет16.06.2021 г. xlsОтчет16.06.2021 г.
юни  xlsОтчет 13.07.2021 г.  xlsОтчет13.07.2021 г.  xlsОтчет13.07.2021 г.  xlsОтчет13.07.2021 г. xlsОтчет13.07.2021 г.
юли
август
септември
октомври
ноември
декември        

 

Отчет/Тримесечие

 Капиталови разходи
май  xlsОтчет30.06.2021 г.
юни
юли
август

 

ТРИМЕСЕЧНИ МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2021

Отчет/Тримесечие

Отчет  за  касовото изпълнение  на бюджетаOтчет за средства от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФОтчет за чужди средстваОтчет за други средства от ЕС /СЕС-ДЕС/Отчети за средства от ЕС от РА към ДФ "Земеделие"
Първо   xlsOтчет11.05.2021 г.  xlsOтчет11.05.2021 г.  xlsOтчет11.05.2021 г.  xlsOтчет11.05.2021 г.  xlsOтчет11.05.2021 г.
Второ xlsOтчет30.07.2021 г. xlsOтчет30.07.2021 г. xlsOтчет30.07.2021 г. xlsOтчет30.07.2021 г. xlsOтчет30.07.2021 г.
Трето
Четвърто

 

Отчет/Тримесечие

 Капиталови разходи
Първо   xlsОтчет01.06.2021 г.
Второ xlsOтчет30.07.2021 г.
Трето
Четвърто

 

АРХИВ - Публични регистри и отчети до края на 2016г.

Всички публични регистри и отчети до края на 2015г. може да откриете в АРХИВ.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос