Отчети

Финанси и отчети

 

Финанси 2023

МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2023

МесецОтчет  за  касовото изпълнение  на бюджетаOтчет за средства от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФОтчет за чужди средстваОтчет за други средства от ЕС /СЕС-ДЕС/Отчети за средства от ЕС от РА към ДФ "Земеделие"
януари  xlsОтчет21.02.2023 г.  pdfОтчет21.02.2023 г.  xlsОтчет21.02.2023 г.  xlsОтчет21.02.2023 г. xlsОтчет21.02.2023 г.
февруари  xlsОтчет13.03.2023 г.  xlsОтчет13.03.2023 г.  xlsОтчет13.03.2023 г.  xlsОтчет13.03.2023 г. xlsОтчет13.03.2023 г.
март  xlsОтчет21.04.2023 г.  xlsОтчет21.04.2023 г.  xlsОтчет21.04.2023 г.  xlsОтчет21.04.2023 г.  xlsОтчет21.04.2023 г.
април  xlsОтчет12.05.2023 г.  xlsОтчет12.05.2023 г.  xlsОтчет12.05.2023 г.  xlsОтчет12.05.2023 г.  xlsОтчет12.05.2023 г.
май  xlsОтчет13.06.2023 г.  xlsОтчет13.06.2023 г.  xlsОтчет13.06.2023 г.  xlsОтчет13.06.2023 г.  xlsОтчет13.06.2023 г.
юни  xlsОтчет17.07.2023 г.  xlsОтчет17.07.2023 г.  xlsОтчет17.07.2023 г.  xlsОтчет17.07.2023 г.  xlsОтчет7.07.2023 г.
юли  xlsОтчет05.09.2023 г.  xlsОтчет05.09.2023 г.  xlsОтчет05.09.2023 г. xlsОтчет05.09.2023 г.  xlsОтчет05.09.2023 г.
август  xlsОтчет15.09.2023 г.  xlsОтчет15.09.2023 г.  xlsОтчет15.09.2023 г.  xlsОтчет15.09.2023 г.  xlsОтчет15.09.2023 г.
септември          
октомври          
ноември          
декември          

 

Отчет/месец

 Капиталови разходиОтчета за средства по ДМП - др. международни програми Просрочия
януари  -  xlsОтчет21.02.2023 г. xlsОтчет21.02.2023 г.
февруари  xlsОтчет13.03.2023 г.  xlsОтчет13.03.2023 г.  xlsОтчет13.03.2023 г.
март  xlsОтчет21.04.2023 г.  xlsОтчет21.04.2023 г.  xlsОтчет21.04.2023 г.
април  xlsОтчет12.05.2023 г.  xlsОтчет12.05.2023 г.  xlsОтчет12.05.2023 г.
май  xlsОтчет13.06.2023 г.  xlsОтчет13.06.2023 г.  xlsОтчет13.06.2023 г.
юни  xlsОтчет17.07.2023 г.  xlsОтчет17.07.2023 г.  xlsОтчет17.07.2023 г.
юли  xlsОтчет05.09.2023 г.  xlsОтчет05.09.2023 г.  xlsОтчет05.09.2023 г.
август  xlsОтчет15.09.2023 г.  xlsОтчет15.09.2023 г.  xlsОтчет15.09.2023 г.
септември      
октомври      
ноември      
декември      

  

Месец

 Отчет на разходи за COVID-19

Отчет за разходи по ПМС 326 от 2021 г.Разходи за Украйна за 2023 г.
януари  xlsОтчет21.02.2023 г.  -  -
февруари  xlsОтчет13.03.2023 г.  - -
март  xlsОтчет21.04.2023 г.  xlsОтчет21.04.2023 г.  xlsОтчет21.04.2023 г.
април  xlsОтчет12.05.2023 г.  -  -
май  xlsОтчет13.06.2023 г.  - -
юни  xlsОтчет17.07.2023 г.  xlsОтчет17.07.2023 г.  xlsОтчет17.07.2023 г.
юли  xlsОтчет05.09.2023 г.  -  -
август  xlsОтчет15.09.2023 г.  -  -
септември      
октомври      
ноември      
декември      

 

ТРИМЕСЕЧНИ МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2023

Отчет/Тримесечие

Отчет  за  касовото изпълнение  на бюджетаOтчет за средства от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФОтчет за чужди средстваОтчет за други средства от ЕС /СЕС-ДЕС/Отчети за средства от ЕС от РА към ДФ "Земеделие"
Първо   xlsОтчет28.04.2023 г.  xlsОтчет28.04.2023 г.  xlsОтчет28.04.2023 г.  xlsОтчет28.04.2023 г.  xlsОтчет28.04.2023 г.
Второ   xlsОтчет01.08.2023 г.   xlsОтчет01.08.2023 г.   xlsОтчет01.08.2023 г.   xlsОтчет01.08.2023 г.   xlsОтчет01.08.2023 г. 
Трето        
Четвърто

 

Отчет/Тримесечие

 Капиталови разходиДруги международни програми
Първо   xlsОтчет28.04.2023 г. xlsОтчет28.04.2023 г.
Второ    xlsОтчет01.08.2023 г.   xlsОтчет01.08.2023 г.
Трето    
Четвърто  

 

АРХИВ - Публични регистри и отчети до края на 2016г.

Всички публични регистри и отчети до края на 2015г. може да откриете в АРХИВ.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос