План за защита при бедствия и аварии в Община Момчилград

Общата цел на Плана за защита при бедствия (ПЗБ) на Община Момчилград е насочена към предоставяне на възможност за ефикасно и ефективно управление на опасностите и рисковете, което изисква координиран подход. ПЗБ определя стратегическата насока в съответствие с Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия (НСНРБ), осигурявайки рамката за непрекъснато подобряване на защитата при бедствия.

 pdfГодишен план за 2023 година за изпълнение на общинската програма за намаляване на риска от бедсвия в Община Момчилград(2021-2025)

Прикачени документи:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (ОСНОВЕН ПЛАН-2022 г.pdf)ОСНОВЕН ПЛАН-2022 г.pdf 1777 КБ06.10.2022г.
Свали този файл (Приложение 2-2 листа.pdf)Приложение 2-2 листа.pdf 542 КБ06.10.2022г.
Свали този файл (Приложение 3-1 Лист.pdf)Приложение 3-1 Лист.pdf 298 КБ06.10.2022г.
Свали този файл (Приложение- 18.pdf)Приложение- 18.pdf 211 КБ06.10.2022г.
Свали този файл (Приложение № 5 - 1 лист.pdf)Приложение № 5 - 1 лист.pdf 422 КБ06.10.2022г.
Свали този файл (Приложение № 6 - 1 лист.pdf)Приложение № 6 - 1 лист.pdf 348 КБ06.10.2022г.
Свали този файл (Приложение № 14 - 1 лист.pdf)Приложение № 14 - 1 лист.pdf 208 КБ06.10.2022г.
Свали този файл (Приложение № 19 - 1 лист.pdf)Приложение № 19 - 1 лист.pdf 177 КБ06.10.2022г.
Свали този файл (Приложение №12-21л.pdf)Приложение №12-21л.pdf 405 КБ06.10.2022г.
Свали този файл (Приложение№1-3листа.pdf)Приложение№1-3листа.pdf 393 КБ06.10.2022г.
Свали този файл (Приложение№4-1лист.pdf)Приложение№4-1лист.pdf 369 КБ06.10.2022г.
Свали този файл (Приложение№7-15листа.pdf)Приложение№7-15листа.pdf 567 КБ06.10.2022г.
Свали този файл (Приложение№8-13листа.pdf)Приложение№8-13листа.pdf 536 КБ06.10.2022г.
Свали този файл (Приложение№9-25листа.pdf)Приложение№9-25листа.pdf 863 КБ06.10.2022г.
Свали този файл (Приложение№10-12листа.pdf)Приложение№10-12листа.pdf 1037 КБ06.10.2022г.
Свали този файл (Приложение№11-15листа.pdf)Приложение№11-15листа.pdf 713 КБ06.10.2022г.
Свали този файл (Приложение№13-1лист.pdf)Приложение№13-1лист.pdf 521 КБ06.10.2022г.
Свали този файл (Приложение№15-2листа.pdf)Приложение№15-2листа.pdf 446 КБ06.10.2022г.
Свали този файл (Приложение№16-1 лист.pdf)Приложение№16-1 лист.pdf 248 КБ06.10.2022г.
Свали този файл (Приложение№17-1лист.pdf)Приложение№17-1лист.pdf 279 КБ06.10.2022г.
Свали този файл (Приложение№20-1лист.pdf)Приложение№20-1лист.pdf 199 КБ06.10.2022г.
Свали този файл (ПИСМО.pdf)ПИСМО.pdf 58 КБ01.09.2021г.
Свали този файл (План за Защита при Бедствия и Аварии в Община Момчилград-R.pdf)План за Защита при Бедствия и Аварии в Община Момчилград-R.pdf 2661 КБ01.09.2021г.
Свали този файл (Намаляване на Риска от Бедствия на Община Момчилград.docx)Намаляване на Риска от Бедствия на Община Момчилград.docx 260 КБ01.09.2021г.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос