• Начало
  • Открити процедури до 30.06.2020г.
  • Доставка на учебна и специализирана литература, дидактически материали, учебни пособия и помагала, спортни пособия, оборудване и обзавеждане за обезпечаване дейността на детските градини на територията на община Момчилград

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос