Вътрешни правила по ЗОП

Вътрешни правила по ЗОП 
 датаИзтегли
Вътрешни правила за поддържането на профила на купувача в МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев” ЕООД - Момчилград 20.11.14г. download
Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по “Закона за обществените поръчки” МБАЛ ”д-р Сергей Ростовцев” ЕООД гр.Момчилград 20.11.14г. download
Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки от кмета на община Момчилград и за контрол по изпълнението на сключените договори в резултат на същите 30.09.14г. download


Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос