Община Момчилград - Болница

Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Сергей Ростовцев" ЕООД

МБАЛ "Д-р Сергей Ростовцев" ЕООД - Момчилград е образцова общинска болница с изцяло обновена материално - техническа база и съвременна апаратура. Качественото здравеопазване на жителите на община Момчилград е основна наша политика. В лечебното заведение функционират три отделения – по вътрешни болести, родилно и нервно. В тях работят 18 лекари, 32 медицински сестри, акушерки, лаборанти и 17 души обслужващ персонал.

Здравното заведение е създадено през 1952 година. Заема важно място в системата на здравеопазването в Област Кърджали. Пряко обслужва населението на общините Момчилград, Джебел и Кирково. Лечебното заведение е ситуирано в самостоятелен парцел в североизточната част на Момчилград и се състои от масивна сграда на три етажа и две самостоятелни едноетажни постройки. Намира се на ул. „Стефан Караджа" №1, телефони за връзка 03631/ 81 18, факс 81 18.

Управител - д-р Младен Къров

телефон за връзка: 0889 525415


 

Главна медицинска сестра - Белгин Садък

телефон за връзка: 0888 208677

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос