Община Момчилград - Кмет

Кмет

Илкнур Кязим Мюмюн е родена през 1977 година в село Млечино, община Ардино. През 1998 година се дипломира в ПУ „Паисий Хилендарски”, филиал „Любен Каравелов" – гр. Кърджали със специалност български език, турски език и физическа култура с образователна степен - професионален бакалавър. Придобива бакалавърска степен в ПУ „Паисий Хилендарски", Филиал „Любен Каравелов" - гр. Кърджали в периода 1998 - 2001 г. 
 През 2019 година завършва магистратура със специалност "Счетоводство и контрол" в Университет за национално и световно стопанство - София.
 В периода от 1998 до 2008 година е учител по турски език в ОУ "Н. Й. Вапцаров" в с. Груево, община Момчилград. 
 От 2008 до 2013 година е учител в ЦДГ в община Момчилград. 
 През 2014 година започва работа като главен експерт в Дирекция „Бюро по труда" в Момчилград. 
 Зад гърба си Илкнур Кязим има три поредни мандата като общински съветник от 2007 до 2019 година. Председател е на женското дружество на ДПС в община Момчилград.  
 На 27 октомври е избрана на първи тур за кмет на община Момчилград.
 Омъжена, с две деца.

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос