Заради коронавируса Община Момчилград увеличава обхвата на получаващите социални услуги

До 436 ще се увеличи броят на възрастните и хора с увреждания, ползващи социалните услуги, предоставяни от община Момчилград през месец май. Към края на месец март 154 са потребителите на различните социални програми. Кризата, предизвикана от коронавируса, стана причина за увеличаване броя на хората, получаващи социалните услуги. От началото на април община Момчилград разшири обхвата на нуждаещите се възрастни хора и лица с увреждания по проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Момчилград" с 62 души. Така обхванатите от програмата станаха общо 116.  
От 100 на 150 се увеличи броят на ползващите социалната услуга "Обществена трапезария", финансирана от Фонд "Социална закрила" на МТСП.
От 1 май ще се доставя храна на още 170 лица по целева програма "Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020". 
Целта на взетите мерки е да бъдат подкрепени на най-уязвимите граждани в условията на извънредната ситуация. Освен това ще бъде нает допълнителен персонал за предоставяне на услуги по домовете за справяне с извънредната ситуация заради пандемията COVID-19. 
Наетите служители ще доставят хранителни продукти, лекарства и продукти от първа необходимост на нуждаещите се, които са закупени със средства на потребителите. Хората в нужда биха могли да получат съдействие и в заплащане на битовите им сметки или в заявяване и получаване на неотложни административни услуги.
Програмата се финансира от Агенция за социално подпомагане.
 

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос