Общинските съветници в Момчилград одобриха защитените и средищните детски градини и училища

Общинските съветници в Момчилград одобриха защитените и средищните детски градини и училища в общината за следващата 2020/2021 учебна година. По време на заседанието двете докладни бяха гласувани единодушно от разпоредителния орган. Защитени са предложени да останат детските градини и училищата в селата Звездел и Нановица. Общинските съветници решиха 5 детски градини, едно средно и 5 основни училища в общината да бъдат със статут на средищни.
С решението се дава възможност в средищните и защитените училища и детски градини да има по-малък брой деца и ученици в групите и в паралелките. При средищните училища ежегодно се предоставят допълнителни средства за осигуряване на целодневна организация на учебния ден и за обедно хранене на пътуващите ученици от І до VІІ клас. За пътуващите деца и ученици до средищна детска градина и средищно училище се осигурява безплатен транспорт.
"Образованието е сред основните приоритети на община Момчилград. Благодаря на общинските съветници за единодушието, с което гласуваха решенията. С тях те гарантираха запазването на съществуващите детски градини и училища. Няма как в 21 век да лишим деца от достъп до образование", заяви Илкнур Кязим.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос