Ефектно осветление ще привлича туристи в Момчилград

Община Момчилград ще привлича туристи с ефектно художествено осветление. То ще бъде поставено на входа на града и ще се вижда от международния път за ГКПП "Маказа". Идеята е на кметския екип, а общинският съвет я подкрепи единодушно със свое решение. С него беше дадено разрешение за изработване на подробен устройствен план на няколко поземлени имота в района на квартал "Мамулица". Основната цел на предложението е да се създадат устройствени възможности за архитектурно-художествено оформление и обособяване входа на Момчилград откъм Кърджали. Върху терена ще бъдат поставени различни елементи - осветителни тела, обемни фигури и други, които да предизвикват любопитството на туристите. Идеята е от района да стартират еко-пътеки и туристически маршрути, както и постройки за обществено обслужване.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос