Момчилград става първият град в областта с подземни контейнери

Момчилград ще бъде първият град в област Кърджали, чиито жители ще ползват подземни контейнери за битовите отпадъци. Това ще стане възможно след като РИОСВ - Хасково одобри искане на кмета на общината Илкнур Кязим за отпускане на 360 000 лева. Със средствата ще се финансира проектиране, изграждане и авторски надзор на 24 подземни контейнера за разделно събиране на отпадъци. Те ще бъдат поставени на различни места в града. Парите, отпуснати от РИОСВ, са отчисления от такса смет, които община Момчилград ежегодно плаща по Закона за управление на отпадъците. Това е втори проект, който се реализира със средства от отчисленията. През октомври миналата година община Момчилград закупи нов сметосъбиращ камион с обем 24 куб. метра и нови съдове за смет.
"Изграждането на подземните контейнери е част от последователната политика на екипа ни в сферата на екологията. В Момчилград предстои да бъде направена модерна инвестиция, която няма да натовари по никакъв начин общинския бюджет, а в същото време ще допринесе за развитието ни като съвременен европейски град. Целта, която сме си поставили е постепенно да намалим разходите за дейностите свързани с битовите отпадъци, както в същото време подобряваме градската среда", заяви Илкнур Кязим.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос