Момчилград стана част от футболен проект за социалната интеграция на подрастващите

Обучителен семинар по футбол за младежи и деца със специални образователни потребности се проведе в Момчилград. Инициативата се осъществява по проект “Мобилбокс – футболна и здравословна академия” на БФС и програмата “Хеттрик” на УЕФА. Момчилград е сред осемте града, в които се реализира футболния проект за подпомагане на социалната интеграция, адаптация и пълноценна реализация в обществения живот на деца и младежи със специални образователни потребности. Целта е подобряване здравословния начин на живот, физическата и психическата им пригодност.
Участие в обучението взеха представители на местния футболен клуб „Родопи – 1935”, учители по физическо възпитание и спорт, спортни експерти и др. Представени бяха специфични тенденции в развитието на футбола за всички като възможна превенция за съвременните зависимости сред младежите.
Проектът предвижда и провеждането на футболен здравословен фестивал на стадион „Хасан Семерджи“ в началото на октомври. Спортните специалисти ще покажат на практика прилагането на игрови подход при обучението на деца и младежи със СОП. Този подход в обучението по футбол предоставя възможности за надграждане на физическото развитие и специфичната подготвеност на участниците в заниманията.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос