В Момчилград търсят 8 доброволци за гасене на пожари

През последните години се наблюдава увеличаване на риска от възникване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации на територията на България, което е резултат от климатичните промени и продължаващата концентрация на населението в няколко индустриализирани и урбанизирани региона. Ситуацията се усложнява и от влиянието на глобалната икономическа криза и нейното негативно отражение върху страната ни. За постигане на ефективна намеса при възникване на бедствия и за осигуряване активно участие на хората при защитата на техния живот и здраве, за опазване на околната среда и имущество е необходимо активно участие на гражданите в дейности, насочени към осигуряване на собствената им безопасност. Това се постига чрез създаването на доброволни формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия и отстраняване на последиците от тях.
Доброволците в отделни населени места са онези, специално обучени за целта хора, които първи да окажат необходимата помощ и подкрепа, да организират действията до пристигане на професионалните служители. Това са гражданите, които съдействат на професионалистите при пожари, бедствия, аварии и катастрофи.
Мисията на доброволеца е благородна – той помага на хората в беда, спасява човешки живот. Изпълнението на тази мисия създава удовлетвореност и чувство на изпълнен дълг.
На територията на община Момчилград има създадено доброволно формирование „Момчилград 2016“ за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях към община Момчилград. В момента доброволците са шест, като същите са обучени за работа и са окомплектовани с лични предпазни средства. За пълното окомплектоване на формированието са необходими още осем човека.
За доброволец може да кандидатства всеки пълнолетен, неосъждан и клинично здрав българин. Доброволци не могат да бъдат служители на Министерство на вътрешните работи и на Министерство на отбраната. Доброволците получават заплащане за периода, в който се обучават и при участие в бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях. Всички доброволци преминават обучение и са застраховани при извършваните от тях дейности като такива.
За по-вече информация можете да се обърнете към общинска администрация гр.Момчилград, Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр.Момчилград или да посетите интернет адрес: http://pojarna.com/bg/sections/kampanii/dobrovolni_otrqdi/

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос