Центърът за настаняване от семеен тип в Момчилград беше оборудван с нова техника

8 таблета, преносим компютър, мултифункционално устройство и рутер бяха закупени за обитателите на Центъра за настаняване от семеен тип в Момчилград. Това стана след спечелен проект, с който общинска администрация кандидатства по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип на територията на страната и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас, финансирана от Фонд "Социална закрила" на обща стойност 3 530 лева. Освен техниката по проекта са осигурени и заплащането на такса за интернет за 4 месеца. 
Благодарение на техниката се осигурява достъп донепрекъснат образователен процес осемте ученици в Центъра за настаняване от семеен тип в условията на пандемия. По този начин се повишава шансът за успешно завършване на учебната година и преминаване в следващ клас. Освен това се подпомага социализацията на обитателите на Центъра, като заедно с това се създават условия за неограничен достъп до онлайн информация, нужна както за обучението на младежите, така и за посрещане на нуждите на любопитството и любознателността им. Преди осигуряването на техниката Центъра за настаняване от семеен тип разполагаше с две стари компютърни конфигурации, които в условията на извънредно положение се оказаха
недостатъчни за посрещане на образователните потребности на децата. Това доведе до затруднение в дистанционната форма на обучение през пролетта на тази година.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос