Освобождават от наем наематели на общински имоти със затворен бизнес

Кметът на Община Момчилград Илкнур Кязим ще предложи на общинските съветници да гласуват наемателите на общински нежилищни имоти да бъдат освободени от плащане на наем. Облекчението е за тези, чиято търговска дейност е преустановена със заповедта на министъра на здравеопазването, с която бяха наложени нови ограничения. В предложението на кмета е записано, че наематели на помещения и терени общинска собственост се освобождават от наем за месец декември 2020 година. Наеми няма да събират и през следващите месеци, ако се стигне до удължаване срока на противоепидемичните мерки, засягащи бизнеса.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос