Набират се предложения по национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност

Община Момчилград уведомява жителите на общината, че Министерство на труда и социалната политика обяви началото на кампания за набиране на проектни предложения по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност за 2021 г.

По нея може да се кандидатства в две направления:

* За изграждането на достъпна среда за хора с увреждания в съществуващи жилищни сгради и прилежащите им пространства;

* За осигуряване на лична мобилност чрез приспособяване/преустройство на лек автомобил и обучение за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство.

Срокът за подаване на предложенията е от 25. ноември 2020 г.  до 5. май  2021 г.

Допустимите кандидати са лица с трайни увреждания и се придвижват с инвалидна количка. По направлението за достъпна среда може да се кандидатства с проекти на стойност между 10 000 и 100 000 лева. Парите могат да бъдат изразходени за изграждане/поставяне на рампа и/или подемна платформа, и/или асансьор. Финансовата рамка по второто направление е до 8 000 лева.

Желаещите да кандидатстват по програмата могат да се обърнат към служителите от общинска администрация, гр. Момчилград на място (ет 4. стая 29) или по телефон с номер 0889454507. Те, с Ваша помощ, ще поемат координацията на целия процес. Добре е това да се случи до края на месец януари, 2021 г.

Когато се събере базата данни с желаещи, комисия, съставена от съответните технически лица, ще обиколи подадените адреси, за да установи дали отговарят на изискванията на програмата. После ще се премине към изготвяне на отделните проекти, всеки със своята специфика. За кандидатстването е нужно и удостоверение от Дирекция „Социално подпомагане“, че бъдещият бенефициент действително е човек с увреждане и затруднена мобилност.

По програмата може да се осигури достъпна среда както на хора, живеещи в блокове, така и на такива, живеещи в къщи. В първия случай обаче се кандидатства от името на сдружението на етажната собственост, което е юридическо лице. Във втория случай кандидатства собственикът на къщата.

Вече има реализирани проекти от тази година по Компонент 1 „Достъпна жилищна среда“ на адреси: ул. „Сан Стефано“ №12, бл. 11 (рампа и подемна платформа); ул. „Момчил Войвода“ №12 (две подемни платформи).

 Повече за програмата: https://www.mlsp.government.bg/natsionalna-programa-za-dostpna-zhilishchna-sreda-i-lichna-mobilnost-1

2

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос