Момчилград е една от 10-те одобрени общини, които ще получат норвежка подкрепа за развитие

Община Момчилград е една от 10-те общини, чиито концепции са одобрени и ще получат финансова подкрепа за реализиране на идеи за местно икономическо развитие. Това ще стане по проектът, по който НСОРБ работи съвместно с Норвежката асоциация на местните власти и има за цел да насочи вниманието на общините към реалистична оценка на местните дадености и да помогне разгръщането на потенциала им за социално-икономическо развитие.
В основата на концепцията са залегнали усилията на община Момчилград да развива и популяризира туристическия потенциал и селското стопанство, които са предпоставки за увеличаване на заетостта на местните хора и на дребния бизнес. Основната цел е да се използва наличния потенциал - природен, културен, туристически, социален, икономически, географски и инфраструктурен. Елементите на концепцията са комбинация от мерки в подкрепа на
селскостопанските производители и развитие на туризма в общината. Предвидените дейностите обхващат създаване на фермерски пазар за селскостопанска и животинска продукция в близост до общински център или в непосредствена близост до транспортен коридор №9 свързващ Гърция и България през ГКПП "Маказа". Предвижда се също създаване на туристически център в района и на туристически продукт, базиран на природните и исторически дадености в общината. В концепцията е залегнало популяризиране на местните традиции и обичаи чрез организиране на ежегодни фестивали и събори.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос