Читалище "Нов живот" в Момчилград вече е достъпно за хора с увреждания

Сградата на читалище "Нов живот" в Момчилград вече е достъпна и за хора с увреждания. Това стана възможно след реализирането на проект, спечелен от културната институция със съдействието на общината. Изградена беше рампа и повдигателно съоръжение, с помощта на която вторият етаж на сградата стана достъпен за посетители с двигателни увреждания. Освен това бяха поставени обезопасителни парапети, а вратите бяха заменени с по-широки, за да може през тях спокойно да се преминава с инвалидна количка. В сградата бяха монтирани автоматични осветителни тела. Премахнати бяха зидове, съществуващите подови и стенни покрития, положени са нови настилки и облицовки. Изградени са още две адаптирани санитарни помещения за хора с увреждания.
Проектът е финансиран от Агенцията за хора с увреждания. Основната цел бе създаването на предпоставки за активно включване и участие на хората с увреждания в културния живот на общината.

2020 12 09 10 06 184

2020 12 09 10 06 18

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос