Набират се заявления за ползване на услугата „Топъл обяд“

Община Момчилград набира заявления за ползване на услугата „Топъл обяд“. За периода 01.01.2021г. до 27.04.2021г. ще продължи предоставянето на услугата „топъл обяд“ на 170 лица, чрез кандидатстване на общината за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция BG05FMOP001-5.001 „3.1-Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020г., съфинансирана от Фонда за европейски подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Допустимите целеви групи по процедурата за кандидатстване са:

  • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение, поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;
  • Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
  • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Всяко подадено заявление, подлежи на проверка от Дирекция „Социално подпомагане“ - Момчилград за идентифициране и потвърждение на лицата за принадлежността към определена целева група.

Желаещите могат да получат и подадат заявление за услугата „топъл обяд“ в сградата на Домашен социален патронаж /срещу информационния център/ на общината и на място в действащата обществена трапезария /р-т България/ до 18.12.2020г.

Проектът се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT EU.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос