Община Момчилград осигури предпазни средства за потребители на социални услуги

Предпазни маски и ръкавици бяха раздадени безплатно на 270 души, които са потребители на услугите "Обществена трапезария" и "Топъл обяд" в община Момчилград. Инициативата е на общинска администрация, а целта е предпазните средства да достигнат до най-рисковите групи и социално уязвими хора. Освен предпазните средства, при ежедневното раздаване на храната по домовете, социалните работници дават информация за спазването на противоепидемичните мерки. Потребителите на "Обществената трапезария" са 100 души. Те получават 5 пъти в седмицата топла храна – супа, основно ястие и хляб, а веднъж седмично десерт или плод. Услугата се предоставя от 2013 година, а община Момчилград получи финансиране след като кандидатства с проект пред Фонд "Социална закрила".
Обхватът на социалната услуга се разшири след началото на пандемията COVID-19 и още 170 души получават храна по програмата "Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация - 2020".
Община Момчилград ще продължи да предоставя топла храна на хора от уязвимите групи до края на април 2021 година, а финансирането след Нова година ще е по програма "Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19".
Още 120 възрастни и лица с увреждания са включени в третата социална програма, действаща в Момчилград - "Патронажна грижа". По този проект социални работници осигуряват транспорт и доставка за храна и стоки от първа необходимост, която се закупува със средства на потребителите.
"Община Момчилград отчита значимостта на социалните услуги в тежките условия на пандемията. Чрез реализираните от нас проекти се дава възможност най-бедните и уязвими хора в общината да имат топла храна, която да получат в дома си", заяви заместник-кметът по социалните въпроси Гюлюзар Исмаил.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос