Без промяна на такса смет в община Момчилград

Размерът на такса смет в община Момчилград остава непроменен. Това решиха общинските съветници на първото си онлайн заседание. Предложението, което гласуваха, беше направено от кмета на общината Илкнур Кязим. 
"Намираме се в безпрецедентна ситуация заради пандемията от COVID-19 и усилията на Община Момчилград са насочени в борбата срещу коронавируса и последиците, които оказва върху целия ни живот. За нас е важно да се вслушаме в мнението на хората и бизнеса и да ги подпомагаме, според възможностите си. На общественото обсъждане стигнахме до извода, че тази година трябва да запазим таксата за битови отпадъци непроменени", мотивира се Илкнур Кязим. Предложението й беше подкрепено единодушно от всички общински съветници. Това е поредното решение на общинския съвет в Момчилград за облекчаване на гражданите поради пандемията. На предишната сесия съветниците гласуваха наемателите на общински имоти със затворен бизнес да бъдат освободени от наем. 
Друга важна точка на последното за 2020 г. заседание на разпоредителния орган беше даването на съгласие община Момчилград да кандидатства по проект "Красива България" за ремонт на сградата на здравния дом в село Звездел. Това ще стане по Мярка 02 "Подобряване на социалната инфраструктура. Ремонтните дейности, за които ще кандидатства Община Момчилград са осигуряване на достъпна архитектурна среда, направа на външна топлозолация, ремонт на покрива и подмяна на керемидите, вътрешно освежаване на сградата, ремонт на санитарните възли, ремонт и подмяна на ВиК и електро инсталациите. Здравният дом освен село Звездел обслужва още 12 села, в които живеят около 2 000 жители.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос