Болницата в Момчилград ще ремонтира COVID отделението

МБАЛ "Д-р Сергей Ростовцев" в Момчилград е едно от всички 15 лечебни заведения в цяла България, които ще ремонтират своите COVID отделения по проект на Министерството на здравеопазването. Средствата се предоставят по процедура „Мерки за справяне с пандемията“, която се реализира в рамките на приоритетна ос "Подкрепа за здравната система за справяне с кризи" на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.
Освен ремонт в здравните заведения ще бъдат доставени машини и съоръжения, нуждата от които е идентифицирана от самите болници и одобрена от експерти в Министерството на здравеопазването. За болницата в Момчилград ще бъдат осигурени преносимо рентгеново устройство, ехограф, пациентски монитори, електрокардиограф, дефибрилатор, ротаметър, реанимационни пациентски легла, система за обезвреждане на болнични отпадъци и за повдигане и преместване на пациенти.
Освен това Министерството на здравеопазването ще предостави пакет от медицинска апаратура и медицинско оборудване, необходими за осигуряване на по-добър достъп, диагностика и лечение на пациенти с коронавирусна инфекция.
"Качественото здравеопазване на жителите на община Момчилград е основна наша политика. През годините сме полагали системни грижи за МБАЛ "Д-р Сергей Ростовцев", за да може условията в нея да бъдат на високо ниво. Често понасяхме критики, че болницата в Момчилград не е необходима. Ситуацията с пандемията от коронавирус показа, че отстояваната от нас политика в сферата на здравеопазването е била далновидна и правилна", заяви кметът на община Момчилград Илкнур Кязим.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос