Старото кино на Момчилград ще се превърне в експо център

Едно от емблематичните места в Момчилград - бившето лятно кино ще се превърне в експоцентър за изкуство и култура, ако бъде намерено финансиране.
С решение на Общинския съвет от юни м. 2020 г. беше разрешено изработването на служебен ПУП за отреждането на имота за озеленяване и културни дейности. Година по-късно беше одобрен подробният устройствен план, а община Момчилград актува имота като публична общинска собственост, за да го опази за бъдещи поколения. Лятното кино функционираше до началото на 90-те години, а преди това - през 50-те, там се е помещавал Културния дом на града.
Кметът на община Момчилград Илкнур Кязим представи пред служители на общинска администрация идейния проект за обновяване, реконструкция и преустройство на сградата като център на нови културни и експозиционни дейности, не само за общината, но и за областта. Проектът предвижда цялостна съвременна визия на фасадите, интериора и прилежащия терен, и функционално съчетава различни културни дейности. Предвидено е изграждането на външна амфитеатрална сцена с площ от 90 кв. м. с прилежащи гримьорна, пробна, репетиционна, съблекални с душове за артисти с обща площ от около 180 кв. м., както и склад за сценични реквизити с площ 150 кв. Броят на посетителите и за близо 100 седящите места.
В експо центъра ще се помещава и съвременна ритуална зала за сключване на граждански бракове и други празници с обща площ 300 кв. м. и капацитет за 80 посетители. Предвидена е и голяма церемониална трибуна с площ 60 кв. м. Освен това ще бъде изградено бистро с топла кухня и лоби бар. Фоайето на бъдещия център ще бъде решен като атриум, а към него ще има пространства, в които ще се разположат гардеробна за посетителите, тоалетни, асансьор и други.
Вторият етаж ще бъде с площ от 600 кв. м. и в него ще бъдат разположени градска художествена галерия, музей и зала за конферентни събития.
На третия етаж ще има три обучителни зали за различни културни събития от частен и обществен характер, както и две помещения за бъдеща местна радиопредавателна станция.
"Бъдещата сграда ще има капацитета да посреща различни прояви с обществен характер, включително и заседанията на местния общински съвет. Проектът „Експо център Момчилград“ скоро ще е готов в техническа фаза. Момчилград има нужда от подобен комплекс и се надявам, че ще срещнем разбиране на централно ниво, а новото правителство ще отпусне средства от държавния бюджет за реализиране на проекта", заяви Илкнур Кязим.

5NEW

6GT

6NEW

7GT

8GT

 

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос