Община Момчилград обяви обществена поръчка за електроавтомобил

Община Момчилград обяви обществена поръчка за доставка на електрически автомобил. Той ще бъде закупен след изготвен проект от общинска администрация пред Националният доверителен екофонд за финансиране чрез Инвестиционната програма за климата за насърчаване използването на електрически превозни средства. Стойността на поръчката е 36 740 лева с ДДС, от които 20 000 лева се осигуряват безвъзмездно.
Обмисля се възможността в центъра на Момчилград да бъде изградена и станция за зареждане на електромобили.
Това е поредният проект, свързан с екологията, който община Момчилград ще реализира. Тази година в града бяха поставени подземни контейнери за смет и бяха подменени голяма част от останалите съдове за отпадъци. През миналата година пък със средства, които общината плаща като отчисления на държавата беше закупен камион за сметосъбиране.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос