3 контейнера за текстилни отпадъци са поставени в Момчилград

 
3 контейнера за стари дрехи бяха поставени на различни места в Момчилград. В тях ще могат да бъдат изхвърлени стари дрехи, обувки и различен текстил. Вместимостта на всеки един от контейнерите е 1,8 куб. м., а съдържанието ще се изпразва от тях веднъж на две седмици. Старите текстилни отпадъци трябва да бъдат опаковани в торба, която да може да премине през плъзгащия се отвор на контейнера. Съдовете са метални и са конструирани така, че да не може да се вади тяхното съдържание.
Добре е дрехите да са изпрани и да бъдат поставени в торба. Контейнерите са поставени на възлови места, за да бъдат достъпни за гражданите - зад Автогарата, в района на МБАЛ "Д-р Сергей Ростовцев" и между улиците "Гюмюрджинска" и "Кочо Честименски". В контейнерите може да се оставят стари обувки, дрехи, чанти, колани и текстилни отпадъци. Целта на тази система е рационално управление на текстилните отпадъци, рециклиране, което да подсигури повторното им използване от социално слаби граждани, както и намаляне на вредното влияние на този вид отпадък върху околната среда.
Това е поредна инициатива на Община Момчилград за събиране на отпадъци в града. 24 подземни контейнери за смет, поставени на шест различни места, са предназначени за разделно събиране на пластмаса, стъкло и хартия.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос