132-ма възрастни и хора с увреждания ще получават домашни грижи по нов проект на Община Момчилград

132 души от Момчилград ще бъдат подпомогнати със здравни и социални услуги по домовете им. Това ще стане благодарение на най-новият социален проект, спечелен от Община Момчилград - "Предоставяне на грижи в дома". Стойността му е 711 990,84 лева и ще бъде с продължителност 14 месеца. Реализирането на проекта е по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 "Грижа в дома" на Програма Развитие на човешките ресурси 2021-2027.
Целта е възрастни и хора с увреждания да получат подкрепа и индивидуална грижа в домашна среда, за да могат да преодолеят социалното изключване и бедността. По проекта ще се предоставят почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете, доставка на храна и продукти от първа необходимост. Освен това на включените в проекта ще бъде осигуряван транспорт за екипа, когато трябва да платят битови сметки или се нуждаят от административни и битови услуги (със средства на потребителите).
Почасовите мобилни услуги ще се предоставят от екип, който включва диспечер, социални работници, лекар, психолог, медицински специалисти, лаборант, санитари и шофьор.
С новия проект обхватът на хората в община Момчилград, до които достигат всички социални услуги, е близо 1400 души.

BG-_Funded_by_the_EU_POS.jpg

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос