На вниманието на обществеността!

Поради зачестилите случаи на изхвърляне на керемиди, мазилка, вар, клони и др. отпадъци в съдовете за смесен битов отпадък от Дейност „Чистота” към Общинска администрация – гр. Момчилград призовават гражданите на гр. Момчилград и населените места в Община Момчилград ДА НЕ ИЗПОЛЗВАТ контейнерите за битов отпадък за изхвърляне на строителни и растителни отпадъци.

Изхвърлянето на строителни и растителни отпадъци в контейнерите тип „Бобър” и кофите, може да нанесе материални щети както на съдовете, така и на сметовозите, както и да затрудни сметосъбирането.

При констатиране на нарушения на виновните лица ще бъде съставен акт в размер от 100 до 1 000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица в размер от 500 до 3 000 лв.

Общинска администрация – гр. Момчилград предоставя допълнителна услуга по депониране на строителни отпадъци при заплатена такса от 25 лв.

Всеки понеделник кола на Дейност „Чистота” безплатно събира растителните отпадъци от градините и дворовете. За целта, същите трябва да се поставят до бобрите и кофите за битов отпадък.

Общинска администрация – гр. Момчилград предоставя на граждани и фирми, безвъзмездно за ползване, компостер за преобразуване на растителните отпадъци в торф.

За повече информация: тел. 03631/88-53 или 0887322 809

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос