Публично обсъждане на Проект на бюджет на Община Момчилград за 2023 година

mgheader

П О К А Н А

УВАЖАЕМИ  ЖИТЕЛИ  НА  ОБЩИНА  МОМЧИЛГРАД,

На   основание чл. 84 от Закона за публичните финанси, както и чл.23, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Момчилград, Кметът на общината, Илкнур Кязим, отправя покана към местната общност за участие в публично обсъждане на Проекта на бюджета на Община Момчилград за 2023 година.

            Дата на провеждане на обсъждането: 25 август 2023 година (петък) от 10.00 часа.

            Място на провеждане на обсъждането:  Залата  на Община Момчилград.  

           Материали по проекта на Бюджет 2023 ще бъдат достъпни на сайта на общината. Мнения и предложения може да се входират в Център за административно обслужване на граждани в сградата на Община Момчилград, както и по електронен път на email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


             За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще се състави протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от Общински съвет Момчилград.

С уважение,

ИЛКНУР КЯЗИМ

Кмет на община Момчилград

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос