Общинският съвет в Момчилград прие бюджета за 2023 г.

25 милиона и 328 хиляди лева е бюджетът на Община Момчилград за 2023 година. Той бе приет на редовно заседание на Общинския съвет с 28 гласа „за” и 1 „въздържал се”. Бюджетът за 2023 година бе определен като гарантиращ устойчивост и развитие във всяка сфера.
„Усилията ни са насочени към подобряване условията за живот както в града, така и в малките населени места на общината. Продължаваме да финансираме водоснабдяването в селата, ремонта и рехабилитацията на общинските пътища. Стриктното поддържане на качественото и навременното предоставяне на услугите за чистота, улично осветление и озеленяване на общинския център и останалите населени места остават приоритет на общината”, заяви кметът Илкнур Кязим.
Бюджетът за 2023 година е с близо 4 милиона лева повече в сравнение с 2022 година. Основните цели и приоритети в новия бюджета още повишаването на ефективността от публичните разходи, повишаване качеството на предоставяните услуги от общината с акцент в образованието и социалните дейности и реализирането на проекти по европейски програми.
„И през тази година ще продължим да работим по подготовката на нови проекти, с които да кандидатстваме за финансиране от Европейския съюз”, каза още кметът Илкнур Кязим. Тя сподели и добра вест Община Момчилград по социалната услуга Асистентска подкрепа”, която през миналата година стартира с 60 потребители, от 1 октомври броят им ще нарасне на 108. Това става възможност след одобрение на искане от общината към Министерството на труда и социалната политика.
Целевата субсидия за капиталовите разходи за 2023 година е в размер на 2,8 милиона лева. В него е заложено изграждане на нови детски и спортни площадки, прилагане на мерки за енергийна ефективност в училищата и детските градини, основен ремонт на улици в града и по селата. Част от заделените средства от бюджета на Община Момчилград са за обновяването на градския пазар, по който вече се работи. Останалата част е осигурена с финансовата подкрепа за реализиране на идеи за местно икономическо развитие, по който НСОРБ работи съвместно с Норвежката асоциация на местните власти. Община Момчилград беше една от 10-те общини, чиито концепции бяха одобрени и получиха финансиране.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос