Продължава предоставянето на топъл обяд в община Момчилград

Община Момчилград продължава предоставянето на топъл обяд по операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ към Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд+, със съдействието на Агенция за социално подпомагане.


Стойността на проекта е 2 275 257,60 лв. Проектът „Топъл обяд в Община Момчилград“ се реализира в периода от 03.01.2023 г. до 30.09.2025 г.

От услугата се възползват 900 жители на община Момчилград от следните целеви групи:

1. Лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

2. Лица – обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;

3. Лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

4. Лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

5. Скитащи и бездомни лица;

Принадлежността на идентифицираните лица към допустимите  целеви групи се потвърждава от Дирекция „Социално подпомагане“ –Момчилград.

Заявления от кандидат-потребители се приемат всеки ден от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 часа в сградата на Община Момчилград, ет. 4, стая 29.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос