За 6 ноември е насрочено тържественото заседание на Общинския съвет в Момчилград

 Със своя Заповед № РД-07-8284/ 01.11.2023 г. Областният управител на област Кърджали свиква първото заседание на новоизбрания Общински съвет - Момчилград на 6 ноември 2023 година от 11,00 часа при следния дневен ред:

1.   Полагане на клетва по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА от новоизбраните общински съветници, новоизбрания кмет на община Момчилград и новоизбраните кметове на кметствата в общината.

2.    Избиране на Председател на Общински съвет - Момчилград за мандат 2023-2027 г.

Тържественото първо заседание ще се проведе в определените по-горе дата и час в Голямата зала в сградата на Читалище „Нов живот" в гр. Момчилград.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос