Внимание, внимание: На 1 април ще се тества Националната система за ранно предупреждение

 
От 11:00 ч. на 1 април ще бъдат задействани сирените за ранно предупреждение Момчилград. Включването на звуковите сигнали е планово. Освен проба за изправността, се цели придобиване на умения от длъжностните лица за работа с „Наредбата по сигурност“ и обучение на населението за разпознаване на сигналите, излъчвани от акустичните устройства.
Припомняме, че в изпълнение на нормативните изисквания, Националната система за ранно предупреждение и оповестяване се тества два пъти годишно през месеците април и октомври.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос