СОУ „Н. Й. Вапцаров“ с повод за огромна гордост

СОУ „Н. Й. Вапцаров“ се нареди сред малкото училища в България, които могат да се гордеят и похвалят с учител, който успешно защитава дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор. Учителят по география, история и трудово (домашен бит и техника) Фикри Якуб Еллез вече е доктор на географските науки. Той завършва средното си образование в СОУ „Никола Йонков Вапцаров“ през 1994 год. Учебната 2016-2017 година е 64-та поред образователна година, която ще се отбележи в СОУ „Никола Йонков Вапцаров“.

Фикри Еллез д. г. н. защитава своя дисертационен труд на тема „Културна-политически аспекти на трансграничното сътрудничество Източни Родопи – Западна Тракия“ (на примера на мюсюлманските етно-социални общности) в СУ „Свети Климент Охридски“, Геолого-географски факултет, Катедра „Регионална и политическа география“. Научен консултант на труда е доц. д-р Марин Русев.

В продължение на 4 години Фикри Еллез провежда своите изследвания на терен в предварително определени общини от областта, които са разпределени равномерно и балансирано.

Младият научен работник има предложения за работа от престижни университети в страната, които засега отхвърля. 

Прикачени документи:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Становище - доц. д-р Марин Русев - Фикри Еллез.pdf)Становище - доц. д-р Марин Русев - Фикри Еллез.pdf 206 КБ03.06.2016г.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос