Успешно реализираме проект “Подкрепа за независим живот“

От месец декември 2015г. Община Момчилград реализира проект “Подкрепа за независим живот“, който се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. 
 
В създадения по проекта Център за социални услуги работят общо 84 лица, от които 8 домашни помощници, 4 социални асистенти и 71 лични асистенти и 1 медицински специалист. Ежемесечно медицинска сестра предоставя здравни услуги на потребителите на услугите, подали предварителна заявка. От услугите на центъра към момента се възползват общо 98 потребители на услугите, които са деца и лица с увреждания и/или граждани над 65 години, които не могат да се обслужват сами.
 
Домашните помощници, социални асистенти и лични асистенти преминаха въвеждащо обучение и получиха сертификати.
 
Всеки месец на потребителите на услугите на центъра получават групови и индивидуални консултации.
 
IMG 3391bbIMG 3393cc

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос