Одобрен е проект за саниране на сградата на община Момчилград

Одобрен за финансиране е проект на община Момчилград за саниране на сградата на общинска администрация. Предвидено е да се извърши външна топлоизолация, топлоизолация на покривното пространство и доизграждането му, както и подмяна на дървената дограма с PVC профили. Община Момчилград вече стартира процедурата за избор на изпълнител на дейностите.
Стойността на проекта „Подобряване енергийната ефективност и осигуряване на достъпна архитектурна среда на сградата на общинска администрация Момчилград”, одобрен за финансиране по Програма „Красива България“ е 238 836 лева.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос