Внимание! Повишена пожарна опасност

Във връзка с високите температури и продължаващото засушаване, Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Момчилград, призовава населението и гостите на общината стриктно да спазват правилата за пожарна безопасност. Запаленият в сухи треви огън и изгарянето на отпадъци в сухото и горещо време крие сериозна заплаха.  Евентуална поява на вятър в тази усложнена обстановка би довела до прехвърляне на огъня от сухите треви в горските масиви или в земеделски площи.

Искаме да напомним на всички, че е абсолютно забранено паленето на огън в стърнища, сухи треви по слогове, поляни и крайпътни ивици, както и изгарянето на отпадъци. За това си действие извършителите носят административно - наказателна отговорност.

За  недопускане възникването на пожари е необходимо:

- Да не се пали  огън на открито във ветровито време. Вятърът  способства за бързо разпространение на пожара и това е особено страшно ако е в близост до горски масив или постройки.

- В никакъв случай де не се пали огън в междублоковите пространства, където са паркирани автомобили, както и близост до бензиностанции и газстанции, складирани горими материали и др.

- При палене на открит огън за варене на компоти, същото да става на подготвени за целта места (котли, пещи, специално направени огнища и негорими съдове), огънят да бъде на безопасно разстояние от сгради и складирани горими материали и да не се оставя без наблюдение, а след приключване на варенето да се загаси.

- Да внимаваме къде пушим и изхвърляме цигарите когато се намираме на открито и да вземем мерки и предотвратим детските игри с огън.

- При забелязване на пожар незабавно подайте съобщение на тел. 112. - Ако горящата площ е малка, опитайте се сами да изгасите пожара, като използвате подръчни материали, например сноп от набързо начупени клони. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети и да спести значителни разходи по овладяването на усложнената обстановка.

 При действията си изхождайте от обстоятелството, че пожарът се разпространява по-бързо по посока на вятъра и нагоре по склоновете - от ниските части към върха.

 Районно служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр.Момчилград, Август 2016 г.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос