95 възрастни и хора с увреждания се обслужват по социален проект в Момчилград

95 възрастни и хора с увраждания се обслужват по проект: "Подкрепа за независим живот" в община Момчилград. Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020, а стойността му е 498 636 лева. В Момчилград е създаден Център за социални услуги в домашна среда. Подбрани са 8 домашни помощници, 4 социални асистенти и 1 медицински специалист, които след обучение са назначени за 18 месеца. Личните асистенти по проекта са 71. Те са назначени за 14 месеца. По проекта се обслужват 95 потребители - хора с увреждания и възрастни над 65 години, които не могат да се обслужват. Целта е да им се осигури достъп до дългосрочна здравно-социална грижа и до заетост, според специфичните потребности.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос