Седмицата на пожарната безопасност 12 – 18 септември 2016 г.

В периода от 12 до 18 септември 2016 г. предстои провеждане на традиционната Седмица на пожарната безопасност, а честването на Професионалния празник на служителите от ГДПБЗН-МВР ще бъде на 14 септември. На тази дата през 1905 г. в гр.София се провежда Първия пожарникарски събор. Участие в него вземат 17 пожарни командири от страната, като за първи път се обединяват и единодушно приемат решение за създаване на пожарно дружество в България.

През тази седмица се провеждат редица мероприятия с цел популяризиране дейността на органите за пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН), както и мерките за недопускане на пожари. Част от предвидените от РДПБЗН Кърджали и РСПБЗН Момчилград са:

- На 12.09.2016 г. в гр. Кърджали ще се проведе брифинг с представителите на медиите по актуални въпроси от дейността на РДПБЗН Кърджали, доброволчеството, пожарната обстановка и мерките за недопускане на пожари.

-Във всички районни служби „ПБЗН“, включително и в гр.Момчилград на 12, 13 и 15.09.2016 г. от 10,00 до 12,00 ч. са организирани приемни с открити телефонни линии за граждани, а на 15.09.2016 г. ще се проведе Ден на отворени врати.

-На 13.09.2016 г. от 10,00 ч. на бул. „България“ в гр.Кърджали ще се извърши обществено представяне на обновената по линия на европейски програми техника и тактико – технически способности на силите и средствата за реагиране при пожари, бедствия и извънредни ситуации. Ще бъдат демонстрирани умения на млади огнеборци и състезатели по пожаро-приложен спорт.

-На 16.09.2016 г. от 10,00 ч. в СОУ „Н.Й.Вапцаров“ гр. Момчилград ще бъде проведено демонстрационно занятие пред учениците и персонала на СОУ „Н.Й.Вапцаров“ и ОУ „Д-р П. Берон“ гр. Момчилград .

-През седмицата се провежда и традиционна дарителска кампания за подпомагане децата на загинали и пострадали при изпълнение на служебния си дълг служители на ПБЗН.

Използваме повода да напомним на жителите и гостите на община Момчилград стриктно да спазват изискванията за пожарна безопасност и недопускане на пожари във връзка с повишената пожарна опасност към настоящия момент.

В община Момчилград тече създаването на доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, като процеса не е еднократен и всеки желаещ, отговарящ на условията може да подаде заявление за членство до кмета на община Момчилград. Подробни изисквания за кандидатите и процедурата може да се видят на сайта на ГДПБЗН-МВР http://www.nspbzn.mvr.bg/Za_NSPBZN/Deinost/dobrovolni_form.htm.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос