Общинският съвет гласува запис на заповед за МИГ Момчилград-Крумовград

Общинските съветници в Момчилград взеха решение да се издаде запис на заповед в полза на ДФЗ-Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане на Местна инициативна група на общините Момчилград и Крумовград. Споразумението за одобряването й беше подписано в края на ноември м. г. Местната инициативна група работи от 1 декември и се подготвя за първия прием на проекти. Те са предназначени за подобряване на бизнес-средата в региона. Проектът е на стойност 6,3 милиона лева в 3 оперативни програми. 3 милиона лева са по Програмата за развитие на селските райони, 2 милиона - по Оперативна програма конкурентно способност, а останалите по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". До дни ще заработи офиса на Местната инициативна група, който ще бъде в центъра на Момчилград. Очаква се информационната кампания за кандидатстване по проекти да стартира през април или през май. Общинският съвет в Крумовград също ще гласува запис на заповед, обезпечаващ Местната инициативна група.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос