Община Момчилград разрешава проблемите с водоснабдяването в малките населени места

Разрешаване на проблеми с водоснабдяването в малките населени места си е поставила като цел община Момчилград през тази година. В капиталовия списък, който беше приет на последната сесия на общинския съвет са включени десетина обекта.

Предвидено е изграждането на ново дренажно съоръжение в село Нановица. То трябва да разреши проблема с недостига на вода през летните месеци, когато в населеното място се налага да има режим на водата.

В капиталовия списък е залегнала и реконструкцията на водопроводната мрежа в махала Долна Чобанка на село Биволяне. Освен това за селото ще бъде осигурена нова помпа.

Нова помпа ще бъде закупена и за махала Хамасче на село Неофит Бозвелиево. Минихидрофор, сондажна помпа и пластмасов резервоар за вода са предвидени за село Кременец.

Резервоар за вода ще бъде осигурен и за село Летовник. За тази година се предвижда подмяна на довеждащия водопровод на село Горно Конче и изграждането на нова водопроводна мрежа в махала Вежница на село Татул.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос